OVER BAUKJE KOOLHAAS 


Enthousiasme, aandacht, openheid, dat is mijn handelsmerk. Wat mij drijft in mijn werk is mijn wens om de veelzijdigheid van het leven te beleven in de ontmoeting met de ander en mijzelf; mijn wens om uitdrukking te geven aan wat in mij leeft en daarmee anderen te inspireren; mijn wens om ook anderen gelegenheid te bieden zich te ontplooien en uit te drukken. 

Opleidingen tot Kultureel Werker en docent Nederlands vormen de basis voor mijn werkzaamheden in volwasseneneducatie, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling van mensen, voor literatuur - proza en poëzie -, voor levensbeschouwing, en voor taal als communicatie- en expressiemiddel, hebben mijn werk door de jaren heen vorm, inhoud en richting gegeven. 

De opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix opleidingen TA/NLP in Utrecht is het fundament onder mijn werk in coaching en training. Ik onderschrijf de Ethische Code van Phoenix en heb me er bij aangesloten. Ook behaalde ik het certificaat 'Coach in het onderwijs' - voor coaching van docenten - bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam. 

Met Soelaes kan ik mijn schat aan kennis en ervaring met anderen delen en uitwisselen.
Ik werk op een manier die recht doet aan de samenhang tussen ‘hoofd, hart en handen’.
In mijn werk gebruik ik elementen van Transactionele Analyse, NeuroLinguistisch Programmeren, Systemisch Werk en natuurlijk mijn levenservaring.